Ga naar hoofdinhoud
Het 7 Stappen Model

Stap 1: betrokken ketenpartners delen relevante signalen over problematisch groepsgedrag en besluiten samen of ze de informatie moeten verzamelen en verbinden (stap 2).

Stap 2: de juiste informatie wordt opgehaald om te bepalen of er sprake is van een problematische jeugdgroep of problematisch groepsgedrag. Is dat het geval dan wordt de informatiepositie verbreed, en betrokken ketenpartners uitgenodigd om een integraal beeld te maken (stap 3).

Stap 3: opstellen van een integraal beeld over de problematische jeugdgroep en een concept plan van aanpak. Afhankelijk van de beschikbare strafrechtelijke informatie uit stap 2 is het OM betrokken om de informatie op persoonsniveau aan te vullen en een bijdrage te leveren aan het integrale beeld.

Stap 4: kort en krachtige omschrijving van de probleemdefinitie met daarbij een advies op prioritering en aanpak. Ketenpartners kunnen daarmee in het gezamenlijke overleg besluiten tot eventuele prioritering en aanwijzingen geven voor de aanpak.

Stap 5: met betrokken ketenpartners wordt een integraal plan van aanpak opgesteld dat duidelijk maakt hoe de vastgestelde problematiek rondom de geprioriteerde jeugdgroep wordt aangepakt en opgelost.

Stap 6: de betrokken ketenpartners leveren volgens plan hun bijdrage aan de aanpak van de jeugdgroep. Monitoren van de uitvoering als input voor sturing en eventuele bijstelling van de probleemdefinitie en/of het plan van aanpak.

Stap 7: bepalen of de aanpak van de jeugdgroep kan worden afgeschaald en gestopt. Is dat het geval dan volgt een evaluatie en worden resterende actiepunten en begeleiding belegd.

Om te werken met het 7-stappen model zijn er een aantal documenten beschikbaar gesteld. Deze zijn vrij te downloaden via de links.

Documenten:

Bekijk hier de volledige beschrijving van het Werkproces Integrale aanpak jeugdgroepen

Bekijk hier de publicatie van het 7-stappen model in de praktijk