Ga naar hoofdinhoud

Hallo,

Ik ben Alicia en werkzaam als Jeugdboa bij jeugdboa.nl. Om contact te maken met jongeren blijf ik op de hoogte van interesses en trends onder de jongeren van nu. Van social media trends tot interesses in soorten drugs en middelen blijft het van belang om kennis te hebben van veranderingen.  De afgelopen jaren is het gebruik van lachgas onder jongeren sterk toegenomen. Lachgas wordt onder de jongeren vaak gezien als statusmiddel en wordt hierdoor vaak in groepen gebruikt. Omdat lachgas niet is aangemerkt als drugs in Nederland zien vele jongeren alleen de voordelen van lachgas. Jongeren zijn niet bekend met de juiste medische informatie over de lange en korte termijn bijwerkingen van het gebruik hiervan. Afgelopen jaar heb ik mijn kennis over lachgas verder ontwikkeld om jongeren te informeren over het gebruik, risico’s en de gevolgen. In dit artikel vertel ik jullie kort over de ontwikkeling van lachgas onder de jongeren in de afgelopen jaren.

In 1772 werd lachgas ontdekt door sir Humphry Davy die het middel gebruikte voor de plezierige roes. Pas eind 1800 werd lachgas bekend waardoor het gebruik toenam. Kort hierna in 1844 werd lachgas in Amerika voor de eerste keer gebruikt in een medische omgeving als pijnstiller en narcosemiddel  Door de jaren heen is er meer duidelijk geworden over de stof Distikstofmonoxide oftewel lachgas. Zo is het gebruik niet zo onschuldig als vele gebruikers denken. Door het inhaleren van de zoetgeurende en kleurloze gas krijg je een korte maar sterke roes. Het lachgas wordt opgenomen in het bloed via de longen. Het hart pompt het bloed met lachgas direct naar de hersenen. De bijwerkingen en risico’s van lachgas zijn afhankelijk van de hoeveelheid die wordt gebruikt. Lachgas veranderd de structuur van vitamine B12. Ons lichaam heeft vitamine B12 nodig om de zenuwen in ledematen en ruggenmerg in stand te houden. Bij langdurig gebruik van lachgas of het gebruik in grote hoeveelheden tast je de vitamine B12 aan waardoor je zenuwen beschadigd raken.

Op korte termijn kunnen lachgasgebruikers bijwerkingen zoals duizeligheid, hoofdpijn, flauwvallen, gevoelloosheid en tintelingen in ledematen ervaren. De bijwerkingen die op lange termijn kunnen optreden variëren van o.a. neurologische schade, bloedstolsels en dwarslaesies. Al met al genoeg reden tot zorg. Zorg omdat lachgas onder jongeren toeneemt. Zorg omdat het brein van jongeren in ontwikkeling is en het gebruik van lachgas hier effect op kan hebben. Op straat hebben wij als Jeugdboa regelmatig contact met ketenpartners met verschillende expertises om onze zorgen om te zetten in acties. Geïnteresseerd in de ontwikkelingen van lachgas onder jongeren? Blijf dan up to date door het gesprek aan te gaan met jongeren op straat.