Ga naar hoofdinhoud

In April 2020 zijn wij gestart met een project samen met de leerplichtambtenaar om jongeren te bereiken welke “van de radar lijken te zijn verdwenen”.

Deze samenwerking kende wat te nemen hordes gezien de verschillende domeinen waarin we als professionals werkzaam zijn. In het belang van de jongere en de zorgen over enkele van de jongeren zijn we gezamenlijk de straat op gegaan. Niet om deze te bekeuren maar te vragen hoe het met de jongere gaat en waar zij tegenaan lopen. Eenmaal op straat viel het op dat Leerplicht en de Jeugdboa over het algemeen dezelfde jongeren kennen. Door gezamenlijk de straat op te gaan blijft er zicht op de jongeren en konden er interventies worden gedaan zoals “drempelgesprekken” dit vanwege corona of ouders/verzorgers uitnodigen voor een driehoek gesprek als dit aan de deur niet wenselijk of mogelijk is, om de zorgen die er zijn te delen of contacten te herstellen.

 

Het doel van deze samenwerking is zorgen dat het goed gaat met jongeren, de veilige leefomgeving wordt vergroot. We problematisch gedrag, trends en jongeren/groepen in beeld kunnen houden of brengen. Er bij negatieve ontwikkelingen bij een jongere deze informatie mee kunnen nemen naar de lopende overlegstructuur, groepsaanpak of PGA. Positief beïnvloeden van groepsdynamica door credit onder de jongeren te vergroten waardoor de ervaren overlast van jongeren in de openbare ruimte afneemt. Door de samenwerking met leerplicht laagdrempeliger in contact kunnen komen met jongeren door niet alleen repressief maar ook preventief te werken. Vertrouwen te kunnen uitstralen naar de jongeren en deze vanuit een breder perspectief van adviezen te kunnen voorzien. Gezamenlijk voeren van gesprekken, zo signalen op te pakken en deze om zetten naar gerichte vervolg interventies dan wel opschalen naar een eventueel hulpverleningskader.

 

Benieuwd naar hoe we dit doen.?

https://nos.nl/artikel/2329743-ruim-7000-basisschoolleerlingen-kwijt-leerplichtambtenaren-zoeken-ze-op

https://ingrado.nl/actueel/items/niks-thuiswerken-in-zaanstad-gaat-leerplicht-de-straat-op