Ga naar hoofdinhoud
Thuisgesprekken voeren

Een jeugdboa komt in aanraking met jongeren en kan of moet soms zelfs de ouders/verzorgers informeren over hun constateringen. Deze zogenaamde ’thuisgesprekken” moeten goed worden voorbereid en uitgevoerd. Uiteraard is een training om een goed “thuisgesprek” te voeren van groot belang. Deze training is ook een onderdeel van de praktijkopleiding van de jeugdboa. De training is voor Jeugdboa’s of reguliere boa’s die vanuit methodisch werken op jeugdgroepen thuisgesprekken voeren met jongeren en hun ouders/verzorgers.

Het voeren van een thuisgesprek kan heel gevoelig zijn. Daarom is het belangrijk hier goed op voor te bereiden en ook de juiste signalen uit deze gesprekken te kunnen halen.

Meer weten of deze training volgen?

Naar de training
BOA in gesprek met handjongeren